Tag Archives: Dato’ Mohd Arif Ab Rahman

Gerakkan Aktiviti Hebahan Maklumat Secara Bersepadu

Melaka, 15 November – Kesemua Pegawai Perhubungan Awam (PRO) agensi di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) digesa untuk bergerak sebagai satu pasukan memastikan hebahan maklumat berkenaan peranan serta kemudahan yang disediakan oleh kementerian sampai sepenuhnya kepada segenap … Continue reading

Posted in Korporat | Tagged ,