Hubungi

eWartaMARA dibangunkan oleh Bahagian Komunikasi Korporat dengan kerjasama Bahagian Teknologi Maklumat. Kami mengalu-alukan sebarang cadangan atau komentar, surat-menyurat, rencana, ulasan dan diajukan kepada:

Bahagian Komunikasi Korporat MARA
Tingkat 23, Ibu Pejabat MARA
21, Jalan MARA
50609 Kuala Lumpur

Tel: 03-261 32000
Laman web: http://www.mara.gov.my