Produk Inovasi MARA Raih Kemenangan di Poland

Kuala Lumpur, 24 Mei 2022 -Bahagian Inovasi & Teknologi Kreatif (BITK) telah menghantar 4 produk inovasi ke pertandingan International Show of Inventions and Innovation INTARG 2022 di Katowice, Poland secara dalam talian pada 11 – 12 Mei 2022 anjuran Eurobusiness-Haller & Pro Invention Foundation. Secara keseluruhannya, MARA berjaya meraih kemenangan dengan memperolehi 2 pingat emas, 2 pingat perak, dan 2 Anugerah Khas.

Produk berkaitan telah menjalani latihan, menerima Dana Penyelidikan & Inovasi MARA (DPIM) dan telah menjalani proses pra pengkomersialan, perlindungan harta intelek serta menjuarai pertandingan inovasi di peringkat tempatan dan antarabangsa.

Empat produk terbabit adalah Flexsilk (Flexible Silkscreen Pritingtable) dari KKTM Kuantan, Medicine Fluid Level Indicator Using IOT System & Easy Lateral Radiographic Holder dari KKTM Ledang dan akhir sekali Dyslexsia: A Mobile Dyslexsia Screening Game dari KPTM Batu Pahat. Kategori yang disertai oleh produk inovasi MARA adalah Social Innovation, Health/Medicine/Fitness dan Industry.

Pingat Emas diperolehi melalui inovasi Flexsilk dan Dyslexsia, manakala Pingat Perak pula adalah Medicine Fluid Level Indicator Using IOT System dan Easy Lateral Radiographic Holder. Flexsilk juga memperolehi anugerah dari Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) dari Kanada dan Medicine Fluid Level Indicator Using IOT System mendapat pengiktirafan khas dari World Invention Intellectual Property Association (WIIPA) dari Taiwan.

Semoga dengan pencapaian yang cemerlang ini mampu memberi semangat kepada inovator MARA yang lain untuk menghasilkan produk inovasi ke lebih tinggi dalam pertandingan dalam dan luar negara, bahkan berupaya dikomersialkan di seluruh dunia dan tidak terhad di peringkat tempatan sahaja.

Pingat Emas : Flexsilk (Flexible Silkscreen Pritingtable) oleh KKTM Kuantan Dylexsia: A Mobile Dyslexsia Screening Game oleh KPTM Batu Pahat
Perak
Medicine Fluid Level Indicator Using IOT System oleh KKTM Ledang
Easy Lateral Radiographic Holder oleh KKTM Ledang

ANUGERAH KHAS

Flexsilk (Flexible Silkscreen Pritingtable) oleh KKTM Kuantan
Medicine Fluid Level Indicator Using IOT System   oleh KKTM Ledang
This entry was posted in Lain-Lain. Bookmark the permalink.