Monthly Archives: July 2018

Memperhebat keusahawanan dan perniagaan kepada para pelajar

  Tangkak 23 Julai – Usaha memperhebatkan keusahawanan dan perniagaan Bumiputera diteruskan menerusi Program Accelerator eUsahawan anjuran Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) Ledang dengan kerjasama Malaysia Digital Economy Corporation (MDEC).

Posted in Lain-Lain | Comments Off on Memperhebat keusahawanan dan perniagaan kepada para pelajar

UniKL MSI sedia depani IR 4.0

MALAYSIA kini perlu bersedia untuk menempuhi Revolusi Industri (IR 4.0) yang memerlukan persediaan rapi terutama kepada golongan pelajar di institusi pengajian tinggi yang akan mendepani cabaran berkaitan pembinaan teknologi realiti maya tanpa banyak menggunakan tenaga manusia.

Posted in Berita Kejayaan, Pendidikan | Comments Off on UniKL MSI sedia depani IR 4.0

JUARAI HASRAT PEMBENTUKAN NEGARA BERTERASKAN KEUSAHAWANAN

NIBONG TEBAL, 20 Julai – MARA akan memainkan peranan yang lebih aktif dengan mempergiatkan lagi aktiviti-aktiviti keusahawanannya ke arah pewujudan negara yang berteraskan keusahawanan.

Posted in Usahawan | Comments Off on JUARAI HASRAT PEMBENTUKAN NEGARA BERTERASKAN KEUSAHAWANAN