MARA Digital – Aspirasi Transformasi Nasional Teknousahawan Bumiputera

Melalui MARA Digital@Ipoh ini memacu kejayaan bagi usahawan Bumiputera setempat, walaupun ianya masih baharu beroperasi.

Ini kerana MARA Digital Kuala Lumpur boleh dijadikan sebagai kayu pengukur kejayaan, dengan mencatatkan lebih 1 juta pengunjung dengan melebihi RM18 juta dicatat pada tahun lepas 2016. Manakala setakat Ogos 2017, seramai 585, 580 orang pengunjung telah dicatatkan dengan hasil jualan melebihi RM7.6 juta dicatat. Manakala keseluruhan keuntungan yang dijana MARA Digital Kuala Lumpur sehingga kini adalah melebihi RM29 juta.

Ini adalah satu kejayaan yang memberangsangkan bagi MARA Digital untuk terus dilestarikan.

-KKLWHARIINI

Sumber : http://www.kklwhariini.com/single-post/2017/10/12/MARA-Digital-%E2%80%93-Aspirasi-Transformasi-Nasional-Teknousahawan-Bumiputera

 

This entry was posted in Usahawan. Bookmark the permalink.