Inisiatif MARA Digital Dalam Pembangunan Graduan IPMA

Majlis Amanah Rakyat (MARA) juga prihatin dalam menentukan halatuju graduan dari Institusi Pendidikan MARA (IPMa) dengan menyediakan kepelbagaian dalam bidang pekerjaan untuk tidak hanya menjadi job seeker sahaja tetapi mampu untuk berkembang menjadi job creator dalam bidang masing-masing.

Untuk itu, MARA Digital membuka peluang kepada graduan dalam melatih diri mengenali bidang keusahawanan dengan penubuhan Inkubator Usahawan ICT yang akan memberi focus kepada para graduan yang berminat dalam menceburi bidang keusahawanan ICT tanpa modal pendahuluan.

Kelangsungan itu mereka akan dipantau oleh Anchor-Tenant yang dilantik oleh MARA Digital dengan membekalkan produk permulaan secara percuma bagi memulakan perniagaan mereka.

-KKLWHARIINI

Sumber : http://www.kklwhariini.com/single-post/2017/10/12/Inisiatif-MARA-Digital-Dalam-Pembangunan-Graduan-IPMA

This entry was posted in Lain-Lain, Usahawan. Bookmark the permalink.