MRSM Tun Ghafar Baba Terbaik SPM 2016

Setiap pelajar digalakkan untuk membantu rakan-rakan lain supaya dapat mempercepatkan lagi pemahaman mereka terhadap sesuatu mata pelajaran.

JASIN 6 April – Empat elemen penting dilihat menjadi resipi kejayaan pelajar Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) Tun Ghafar Baba, Jasin, Melaka sehingga muncul sebagai MRSM terbaik seluruh negara dalam keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2016 lalu.

Pengetuanya, Mohamad Anu­ar Mohamad Yusof berkata, ke­empat-empat elemen tersebut me­­rangkumi aspek kepimpinan, kero­hanian, ilmu dan fizikal diri atau kawasan sekitar.

Tambahnya, prasyarat keja­yaan sesebuah sekolah juga adalah terdapatnya gabungan jalinan antara pentadbir, guru, pelajar dan ibu bapa.

“Dari segi kerohanian, kami mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam seperti aspek berjemaah yang memerlukan seseorang umat Islam mengerjakan solat li­ma waktu.

“Apabila pelajar dan kakita­ngan sekolah sentiasa solat secara berjemaah, kasih sayang antara mereka pastinya terjalin dan melibatkan seluruh warga sekolah ini,” katanya kepada Utusan Malaysia di sini baru-baru ini.

Menurut Mohamad Anuar, aspek ilmu pula memainkan pera­nan penting dalam kejayaan sekolah itu apabila guru sentiasa berada di sisi pelajar bagi membantu mereka tanpa mengira masa.

“Boleh dikatakan guru-guru di sekolah ini bekerja selama 24 jam sehari kerana pelajar yang memerlukan bantuan dalam pem­belajaran akan dibantu bukan sahaja pada waktu pagi, tengah hari dan petang.

“Para pelajar dibenarkan untuk menggunakan telefon bimbit untuk menghubungi guru mereka pada bila-bila masa, memudahkan lagi proses pembelajaran mereka,” ujarnya.

Selain itu, beliau turut memberitahu, terdapat pelajar-pelajar terpilih yang dilatih untuk menjadi guru muda yang bertujuan membantu rakan-rakan mereka.

“Setiap pelajar mempunyai ke­le­bihan masing-masing dan mereka digalakkan untuk membantu rakan-rakan lain, begitu juga sebaliknya dan ini akan mempercepatkan lagi pemahaman mereka terhadap sesuatu mata pelajaran.

“Pada masa sama, pelajar tingkatan empat dan lima juga saling membantu. Contohnya, sekiranya pelajar tingkatan lima terlupa akan sesuatu yang dipelajari pada tahun lalu, pelajar tingkatan empat akan membantu me­ng­ingatkan mereka semula terhadap perkara itu dan begitu juga sebaliknya,” jelasnya.

Katanya, mengikut aspek fi­zi­kal pula, persekitaran di kawasan sekolah secara tidak langsung memberikan impak terhadap pem­­belajaran pelajar.

“Kami turut menerapkan amalan cintakan alam sekitar bukan sahaja kepada pelajar, tetapi guru serta kakitangan lain harus mempunyai semangat yang sama.

“Sebab itulah kami mempu­nyai projek hijau terhadap setiap kelas di mana pelajar menanam dan merawat tumbuhan bagi memberi persekitaran kondusif kepada mereka dalam sekolah,” je­lasnya.

Mohamad Anuar juga membe­ritahu, elemen keempat iaitu ke­pimpinan memberi peluang kepada para pelajar untuk memperbetulkan karakter masing-masing.

“Menerusi beberapa program latihan, para pelajar dapat me­ningkatkan lagi tahap keyakinan diri serta memastikan imej mereka adalah dalam kalangan yang terbaik,” katanya.

Sehubungan itu, Mohamad Anu­ar menjelaskan, dengan ada­nya kesemua komponen tersebut barulah kejayaan dapat dicapai dan meneruskan kegemilangan pelajar sekolah tersebut.

“Andainya salah satu elemen itu rosak, agak sukar untuk mencapai kejayaan kerana ke­semua komponen itu amat penting da­lam kecemerlangan seseorang pelajar, begitu juga dengan kehidupan yang menjurus kepada Al-Falah (berjaya),” katanya.

Dalam pada itu, Mohamad Anu­ar melahirkan rasa syukur terhadap pencapaian sekolah itu apabila menjadi MRSM terbaik dari segi pencapaian SPM pada tahun lalu berbanding institusi sama di seluruh negara.

“Alhamdulillah, kami berjaya mendapat pencapaian terbaik dalam keputusan SPM tahun lalu kerana pada masa yang sama kami juga membawa maruah Maj­lis Amanah Rakyat (MARA). Saya berasa cukup gembira kerana berjaya mencapai sasaran.

“Harapan saya hanyalah untuk MRSM ini meneruskan kecemerlangan yang telah dicapai serta mengekalkan prestasi atau menambah baik lagi pencapaian itu. Kami sudah ada langkah-langkah yang perlu diambil bagi merea­lisasikan hasrat tersebut,” katanya.

Sumber : https://www.utusan.com.my/berita/nasional/mrsm-tun-ghafar-baba-terbaik-spm-2016-1.466516

This entry was posted in Pendidikan and tagged , . Bookmark the permalink.
%d bloggers like this: