MARA Bantu Tingkat Daya Saing Gading Kencana

Guntor Tobeng

KUALA LUMPUR – Pada 2012, syarikat perkhidmatan tenaga, Gading Kencana Sdn. Bhd. (Ga­ding Kencana) mendapat sebuah projek bagi membangunkan ladang jana tenaga solar berkapasiti lapan megawatt di Bandar Teknologi Hijau, Jasin, Melaka.

Namun, menurut Pengarah U­rusannya, Datuk Ir. Guntor Tobeng, pada masa itu, pihaknya buntu bagi mendapatkan modal pembiayaan untuk membiayai projek tersebut yang menelan kos sebanyak RM86 juta.

“Selepas beberapa tahun ber­­­o­pe­rasi, projek ladang jana tenaga solar di Melaka itu merupakan yang terbesar kami dapat. Kami pergi ke beberapa bank untuk mendapatkan pembiayaan, namun mereka selalu bertanyakan mengenai cagaran, namun kami gagal menyediakan sebarang cagaran.

“Pada masa itulah, Majlis A­­ma­nah Rakyat (MARA) datang membantu menerusi Prog­ram The Baron. Menerusi program ber­kenaan, MARA menyuntik modal sebanyak RM5 juta untuk kami menambah ekuiti modal bagi pelaksanaan projek terbabit,” katanya kepada Utusan Malaysia di pejabatnya di Shah Alam, Sela­ngor, baru-baru ini.

Tambahnya, jasa MARA kepada syarikatnya cukup besar, ke­rana modal awal sebanyak RM5 juta yang diberikan MARA itu telah me­ningkatkan keupa­yaan Gading Ken­cana untuk berunding dan akhirnya mempe­roleh modal pembiayaan lebih besar daripada pihak bank bagi menjayakan projek tersebut.

“Projek ladang jana tenaga solar di Bandar Teknologi Hijau itu kini berjalan lancar dan mampu membekalkan tenaga elektrik berkapasiti 950,000 ki­lowatt sebulan kepada 1,800 rumah dan kedai. Tenaga yang dihasilkan di tapak seluas 6.9 hektar itu kemudiannya disalurkan kepada Tenaga Na­sio­nal Berhad,” kata­nya.

Tambah Ir. Guntor, suntikan modal berkenaan bukanlah bantuan pertama yang diperoleh syarikatnya daripada MARA.

“Saya masih ingat, bantuan pertama yang diberikan MARA kepada Gading Kencana merupakan geran berjumlah RM20,000 untuk membuat katalog perniagaan. Menerusi katalog perniaga­an itulah kami dapat mempromosi dan menjual produk-produk per­khidmatan solar kami dengan lebih mudah.

“Kemudian, Gading Kencana turut memperoleh beberapa projek pendawaian elektrik daripada pihak Jabatan Kerja Raya (JKR). Me­nerusi projek tersebut MARA turut membantu menyediakan kemudahan pembiayaan berjumlah RM300,000,” katanya yang telah dipilih sebagai Tokoh Usahawan MARA 2016 pada Maj­lis Anugerah Usahawan MARA (Aura) 2016, baru-baru ini.

Ujarnya, melihatkan perniagaan Ga­ding Kencana semakin meningkat maju, MARA sekali lagi tampil menyediakan kemudahan pembiayaan seba­nyak RM500,000 ba­gi memban­tu syarikat tersebut terus berkembang.

“Kini, Gading Kencana sedang melaksanakan projek me­reka ben­tuk, membina, memiliki, me­ngendalikan dan menyelengga­ra kemudahan menjana tenaga fotovoltaik solar 37 megawatt di Bidor, Perak yang menelan kos sebanyak RM200 juta dan MARA menerusi anak syarikat mereka MARACorp. turut menyatakan hasrat untuk membantu kami,” katanya.

Ujar usahawan kelahiran Alor Setar, Kedah itu, setelah pelbagai bantuan dan kemudahan diberikan MARA, Gading Kencana berhasrat untuk membalas jasa MARA dengan bersama-sama mem­bantu melahirkan lebih ramai usahawan bumiputera menerusi keupayaan yang dimiliki syarikat itu.

“Alhamdulillah, Gading Kencana turut diberi kepercayaan untuk terlibat dalam Program STRIKE di mana menerusinya, kami bersama MARA akan mengembangkan lagi potensi perniagaan pemasa­ngan solar di negara ini.

“Kami akan menyediakan kur­­­sus-kursus berkaitan kepada sya­­ri­kat-syarikat bumiputera la­in dan jika ada projek yang bersesuaian, Ga­ding Kenca­na akan serahkan pro­jek itu kepada syarikat terbabit untuk dilaksa­nakan. Ma­lah kami tu­rut me­rancang untuk mem­­­bangunkan sekurang-kurang­nya 10 vendor da­­­lam industri ini da­­­­lam tempoh setahun,” kata
nya.

Tambah Ir. Guntor, Ga­ding Ken­cana ju­ga bersedia untuk menyediakan peluang pekerjaan serta latihan dalam bidang tenaga solar terutama kepada pelajar-pelajar lepasan In­stitut Kemahiran MARA (IKM).

“MARA cukup banyak membantu kami, bukan sekadar memberikan pembiayaan, malah turut membantu menguruskan perniagaan sehingga kami mampu ke peringkat lebih tinggi.

“Malah, pandangan jauh yang dimiliki oleh Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Ke­tua Pengarah MARA, Datuk Ibrahim Ahmad yang mahukan usahawan Melayu dan bumiputera berkembang maju dalam industri solar ini banyak meningkatkan semangat dan keupayaan Gading Kencana,” katanya.

Menurutnya, Gading Kencana menetapkan sasaran un­tuk dise­naraikan di Bursa Malaysia menjelang 2020.

“Kami menjangkakan menje­lang 2020, Gading Kencana a­­kan disenarai di Bursa Ma­laysia.

“Bagi tujuan itu kami sedang mengumpul aset dan ber­harap mampu mendapat perole­han seba­nyak RM1­ bilion dalam tem­poh berkenaan,” katanya.

Sumber : http://www.utusan.com.my/berita/nasional/mara-bantu-tingkat-daya-saing-gading-kencana-1.464385

This entry was posted in Berita Kejayaan and tagged , . Bookmark the permalink.