INISIATIF BAHARU MEMPERKASAKAN USAHAWAN BUMIPUTERA

Taklimat Penyediakan Pelaksanaan Program STRIKE

Taklimat Penyediakan Pelaksanaan Program STRIKE

Oleh Zuraini Sainal
media@mara.gov.my

CYBERJAYA, 5 September – Bagi memperkukuhkan lagi kekuatan dalam bidang keusahawanan, MARA telah bekerjasama dengan Malaysian Industrial-Government Group for High Technology (MIGHT) melalui Bengkel Penyediaan Pelaksanaan Program Skim Transformasi Industri dan Keusahawanan Ekspress (STRIKE) bermula 5 hingga 7 September.

Bengkel yang disertai oleh Pengurusan MARA, usahawan Bumiputera serta wakil-wakil agensi kerajaan berkaitan ini bertujuan mempergiatkan kemajuan Tekno-Usahawan dalam menangani cabaran urbanisasi dan perubahan iklim melalui aplikasi teknologi hijau dan ICT.

Program STRIKE ini memberi fokus kepada pembangunan Bumiputera secara strategik di dalam bidang teknologi tinggi yang baru dengan memberi tumpuan kepada pembangunan Bumiputera dalam lima (5) bidang kluster berteknologi tinggi yang berpotensi untuk diceburi iaitu Tenaga Suria, Pengurusan Sisa Pepejal, Pengangkutan Lestari Hijau, Bahan Berasas-Bio dan Sistem Binaan Berindustri (IBS).

Bengkel ini juga merupakan platform bagi memperkasa pemain industri dalam kalangan Bumiputera khususnya usahawan MARA yang terlibat dengan perniagaan teknologi tinggi dan seterusnya mempersiapkan mereka untuk meneroka pasaran luar negara yang lebih mencabar.

This entry was posted in Usahawan and tagged , . Bookmark the permalink.