MAJLIS KONVOKESYEN PERDANA KKTM DAN IKM 2011

 

Tahniah kepada 3,550 lepasan Kolej Kemahiran Tinggi MARA (KKTM) dan Institut Kemahiran MARA (IKM) atas penganugerahan Diploma dan Sijil masing-masing sempena Majlis Konvokesyen Perdana KKTM dan IKM 2011 pada 17 September yang lalu.

Kejayaan ini merupakan outcome kepada Dasar Pendidikan Teknikal dan Vokasional (PTV) MARA yang memberikan akses, ekuiti dan pendidikan yang berkualiti kepada pelajar yang mempunyai kecenderungan, kebolehan, minat dan bakat dalam bidang teknikal, vokasional dan kemahiran. Menerusi dasar ini juga, MARA berhasrat melonjak kecemerlangan pelajar KKTM & IKM hingga ke peringkat global dengan membuka peluang kepada lepasan ini untuk melanjutkan pengajian di universiti luar negara.

 

This entry was posted in Pendidikan. Bookmark the permalink.